Månedens tips: Kopiere blodprøver og svar

Ved flere anledninger er det praktisk å kunne kopiere blodprøver og blodprøvesvar. Noen ganger vil du kopiere blodprøver til en ny rekvisisjon (for å følge opp unormale blodprøver) og noen ganger vil du kopiere blodprøver inn i et dokument (f.eks. en epikrise). Kopiere blodprøver til en ny rekvisisjon: MENY: Gå til labarket (Ctrl + L).…