Dokumentnavn

 • Åpne et dokument i journalen.
 • MENY: «Dokument» –> «Opplysninger» (Ctrl + I).
 • I feltet for «Dokumentbetegnelse» kan du skrive «Telefonnotat», «Oppsumeringsnotat», «Ekkonotat» eller liknende.
 • Dette kan også gjøres når du oppretter dokumentet (Ctrl + F9).

Fraser

 • Åpne et dokument i journalen og sett markøren (den blinkende streken) der du ønsker å sette inn frasen.
 • MENY: «Sett inn» –> «Fraser…»
 • Eller trykk: Shift + F8 for felles fraser, F8 for avdelingens fraser og Ctrl + F8 for dine egne fraser.
 • For å sette inn en frase dobbelklikker du på frasen i listen. Du kan søke på fraser i feltet på toppen av vinduet.
 • Ved å lære seg frasekodene kan dette gå raskere:
 • Skriv frasekoden i dokumentet og når du deretter trykker hurtigtastene (Shift + F8 eller F8 eller Ctrl+F8) vil frasen bli satt direkte inn.
 • For å lagre egne fraser skriver du inn den teksten du ønsker å lagre. Merk teksten og gå i menyen «Verktøy» –> «Registrer frase…». Skriv inn en frasekode og en beskrivelse og trykk lagre. Frasekoden er den koden du skriver i dokumentet før du trykker Ctrl + F8 for å få satt inn frasen.

Overføre til annen pasient

 • Åpne dokumentet du har skrevet på feil pasient.
 • MENY: «Dokument» –> «Opplysninger…» (Ctrl + I).
 • Øverst i vinduet står pasientens navn og en knapp med kikkert på.
 • Klikk på knappen med kikkert på å søk på den rette pasienten.
 • MERK: Visse typer dokumenter kan ikke overflyttes da de er knyttet opp mot innleggelse mm. i DIPS. Ring skrivestua.
 • Les mer her

Linking av dokumenter

 • Åpne dokumentet du skal linke til.
 • MENY: «Rediger» –> «Kopier som link».
 • Gå til journaldokumentet ditt som du skriver. Det må være i «ikke ferdig»-modus.
 • MENY: «Rediger» –> «Lim inn».
 • Linken kommer helt øverst, på toppen av dokumentet.