Kurve

 • Klikk på ett av de blodprøvesvarene du ønsker å se nærmere på.
 • Klikk på knappen «Kurve…» nede til høyre på skjermen.
 • Under kurven noe til venstre kan du velge skala på x-aksen (alle data, 1 år, 3 måneder, osv.)

Grupper

 • MENY: Gå til labarket (Ctrl + L).
 • Klikk på knappen «Grupper…» nede til høyre.
 • Klikk på knappen «Legg til…» nede til venstre.
 • Oppe til venstre kan du nå gi gruppen et navn. Husk å velge lab-sted nede til venstre.
 • Klikk på knappen «Legg til… » nede i midten av skjermen.
 • Her kan du legge til blodprøver til din gruppe.
 • Klikk «OK» og «Lagre» (nede til høyre) når du er ferdig.
 • Hvis du nå skal rekvirere nye blodprøver (knappen «Ny rekv….» nede til høyre) vil du se dine grupper med grønt ikon foran seg.
 • Les mer her

Filtere

 • MENY: Gå til labarket (Ctrl + L).
 • Øverst i dette vinduet finner du «Rekvisisjonstyper:» og en nedtrekksmeny.
 • I nedtrekksmenyen velger du f.eks. «Labsvar, klinisk kjemi».
 • Du vil nå kun se klinisk kjemi og ikke blodkulturer og andre prøver.
 • Dette er nyttig hvis du er interessert i trender av prøver for å få plass til flest mulig på skjermen.

Kopiere blodprøver

 • Til ny rekvisisjon:
 • MENY: Gå til labarket (Ctrl + L).
 • Klikk på fanen «Rekvisisjoner» øverst til venstre under knapperaden.
 • Velg den rekvisisjonen du ønsker å kopiere i listen til venstre.
 • Merk de blodprøvene du ønsker å kopiere i listen til høyre (evt. bruk Ctr eller Shift knappene for å merke flere).
 • Klikk på knappen «Kopiere…» nederst til høyre og velg «Kopier merkede analyser».
 • Svar «OK» på alle de boksene som skulle komme opp.
 • Du vil nå se en ny rekvisisjon med de analysene du valgte å kopiere.
 • Les mer her

 

 • Til et dokument:
 • MENY: Gå til labarket (Ctrl + L).
 • Klikk på fanen «Rekvisisjoner» øverst til venstre under knapperaden.
 • Velg den rekvisisjonen du ønsker å kopiere i listen til venstre.
 • Merk de blodprøvene du ønsker å kopiere i listen til høyre (evt. bruk Ctr eller Shift knappene for å merke flere).
 • Trykk Ctrl + C (for å kopiere blodprøvesvarene).
 • Gå til dokumentet og det stedet der du ønsker å lime inn blodprøvesvarene.
 • Trykk Ctrl + V (for å lime inn blodprøvesvarene).
 • Du har nå kopiert blodprøvesvarene fra lab-arket og inn i et dokument.
 • Les mer her