Her finner du funksjoner og tips som er spesifikke for Sykehuset Østfold (SØ).

DIPS fraser (DF)

Det er i DIPS registrert en rekke standarder som kan hentes opp ved å skrive kodeordet og så trykke F8.

 • DFinnkomst – mal for innkomstjournal
 • DFstatus – mal for status presens
  • dfvitalia – mal for vitale parametere
  • dfcor – mal for undersøkelse av hjerte
  • dfpulm – mal for undersøkelse av lunge
  • dfabdomen – mal for undersøkelse av abdomen
 • DFstabilkor – sjekkliste for stabil koronarsykdom
 • DFdvt – mal for mottakelse av pasienter med mistanke om DVT
 • DFsuicid – mal for vurdering av suicidalfare

Henvisning til poliklinikker

Slik henviser du pasienter til akuttpoliklinikkene ved Sykehuset Østfold:

 • Trykk Ctrl + T for å komme til timebok. Skriv inn ressurs-kode (se under) og trykk «Vis».
 • Merk ønsket klokkeslett. Høyreklikk og velg «Bestill time på eksisterende henv.»
 • Trykk på «Bruk aktiv» eller søk opp pasienten du vil henvise. Velg rett henvisning.
 • Fyll ut skjemaet (se mal nedenfor).
 • Gi informasjonsskriv til pasienten (disse ligger i «buret» i akuttmottaket).

Ressurs-koder og skjemautfylling:

 • Arbeids-EKG: Ressurs: KTP
  • Skjema: Omsorgsnivå: Poliklinisk omsorg, Avd: MED, Post: KTP, Seksjon: Hjerte, Lokalisering: SØF KTP pol, Beskrivelse av tiltak: Arbeids-EKG, Fagområde: Hjerte, Time varighet: 00:45.
 • Trombosepoliklinikken: Ressurs: TROMBO
  • Skjema: Omsorgsnivå: Poliklinisk omsorg, Avd: MED, Seksjon: Hematologi, Lokalisering: SØF Trombosepol, Beskrivelse av tiltak: DVT/LE, Fagområde: Blodsykdommer, Time varighet: 00:45.
 • Sykope-/flimmerpoliklinikken (sykepleier Mats): Ressurs: MATAHR
  • Skjema: Omsorgsnivå: Poliklinisk omsorg, Avd: MED, Seksjon: Hjerte, Lokalisering: SØF synkope-/flimmerpol, Beskrivelse av tiltak: Synkope, Diagnosegruppe: Synkope, Fagområde: Hjerte, Time varighet: 00:30/00:45/01:00/01:30.
 • Synkope-/flimmerpoliklinikken (lege Maria): Ressurs: MAOMST
   • Skjema: Omsorgsnivå: Poliklinisk omsorg, Avd: MED, Seksjon: Hjerte, Lokalisering: SØF synkope-/flimmerpol, Beskrivelse av tiltak: Synkope, Diagnosegruppe: Synkope, Fagområde: Hjerte, Time varighet: 00:30/00:45/01:00/01:30.