Månedens tips: Interaksjoner

Pasienter på dages sykehus er økende komplekse og noen står på så mange medisiner at det er vanskelig – og til dels umulig – å holde oversikt over alle mulige kombinasjoner og interaksjoner. I DIPS kan du direkte få en advarsel om interaksjoner mellom legemidler som har blitt skrevet ut til pasienten: Trykk på knappen…