Månedens tips: Dokumentnavn

I journaler der pasientene ligger lenge på sykehus er det viktig at notat-navnene endres for å gjøre det mer oversiktlig. Istedet for at alle dokumenter heter «Notat» blir det mer oversiktlig hvis man kan se hva som er «Telefonnotat», «Oppsumeringsnotat», «EKKO-notat» eller liknende. Åpne et dokument i journalen. MENY: «Dokument» –> «Opplysninger» (Ctrl + I). I…